Puits #38 Djicoumouni

Photos forage et divers:

 

Photos inauguration: