Djicoumouni
Photos forage et divers:

 

Photos inauguration: